Fortisłownik

Dowiedz się więcej

FortiConverter

FortiConverter to usługa jednorazowej migracji przestarzałej konfiguracji tradycyjnego firewalla do najnowszego FortiOS. >>

FortiGuard Security Rating Service

FortiGuard Security Rating Service jest jednym z elementów FortiGuard Security Services. >>

FortiGuard Industrial Security

FortiGuard Industrial Security to jeden z elementów FortiGuard Security Services. >>

FortiGuard Web Filtering

FortiGuard Web Filtering to usługa dostępna w ramach FortiGuard Security Services. >>

FortiGuard IPS

FortiGuard IPS to jedna z usług dostępnych w ramach FortiGuard Security Services: Intrusion Prevention. >>

FortiNAC

FortiNAC (Network Access Control) to produkt przeznaczony do kontrolowania dostępu do sieci. Umożliwia jej segmentację i automatyczne reagowanie w celu zapewnienia ochrony środowisk internetu rzeczy (IoT). >>

360 Protection Bundle

Zestaw usług 360 Protection Bundle pomaga organizacjom każdej wielkości zaadresować wyzwania związane z bezpieczeństwem dostarczając im wszechstronny zestaw narzędzi ochronnych i operacyjnych na platformie chmurowej. >>

FortiSwitch

Rodzina FortiSwitch obejmuje przełączniki Gigabit Ethernet (GbE), 10 Gigabit i Power over Ethernet (PoE). Urządzenia działają z prędkością sieci i charakteryzują się niezwykle małymi opóźnieniami, dużą gęstością portów i maksymalną skalowalnością. >>

FortiSiem

Rozwiązania Fortinet umożliwiają klientom efektywne zarządzanie bezpieczeństwem. Są pomocne zarówno w sieciach obejmujących kilka urządzeń, i w takich z tysiącami urządzeń sprzętowych i wirtualnych oraz agentów ochrony punktów końcowych.  >>

Zabezpieczenia wirtualne

Zabezpieczenia wirtualne Fortinet zapewniają infrastrukturom wirtualnym ten sam poziom ochrony i funkcje co ich odpowiedniki sprzętowe. Firma Fortinet opracowała wersje wirtualne następujących produktów: >>

FortiWeb

Zapora aplikacji web (Web Application Firewall) FortiWeb chroni aplikacje internetowe i dane przesyłane przez Internet przed atakami i utratą. >>

FortiClient

FortiClient to platforma ochrony stacji końcowych, która zabezpiecza wiele różnych urządzeń dzięki połączeniu widoczności i możliwości kontroli punktów końcowych z funkcjami ochrony i uprawnionego dostępu.  >>

Serwisy FortiGuard

Fortinet jest jedynym dostawcą zabezpieczeń sieciowych, który posiada własny globalny zespół zajmujący się badaniem zagrożeń i reagowaniem na nie - FortiGuard. Nieustannie monitoruje on środowisko zagrożeń i zapewnia klientom nieprzerwaną ochronę w czasie rzeczywistym przed najnowszymi atakami internetowymi. >>

Web Filtering

W ramach usługi web filtering producenci dostarczają baz dzielących adresy internetowe na wiele kategorii. Strony klasyfikuje się ze względu na typ zawartości. Dzięki logom i raportom generowanym z systemów, administratorzy mają możliwość sprawdzenia aktywności użytkowników. Na tej podstawie budują następnie polityki dostępu do określonych stron.  >>

Antywirus Proxy

Antywirus Proxy działa w ten sposób, że skaner otrzymuje plik wstępnie przygotowany do analizy (zdekompresowany). Dzięki temu ma on wgląd do całości skanowanego obiektu. Zaletą tego podejścia jest możliwość skanowania plików spakowanych wieloprzebiegowo (RAR, bz2). >>

Stateful inspection

Stateful inspection jest technologią, która wiedzie prym wśród rozwiązań wielofunkcyjnych, w których podstawowym elementem jest moduł Firewall. >>

Fortinet Security Fabric

W coraz bardziej złożonych środowiskach sieciowych Fortinet Security Fabric łączy technologie przeznaczone do ochrony punktów końcowych, warstwy dostępu, sieci, aplikacji, centrum danych, treści i chmury w jedno rozwiązanie oparte na współpracy, którym można sterować z jednego interfejsu. >>

BYOD

BYOD - Bring Your Own Device -  jest praktyką umożliwiającą użytkownikom sieci bezprzewodowy dostęp do sieci przedsiębiorstwa z własnych komputerów, smartfonów, tabletów i innych urządzeń. >>

BGP – Border Gateway Protocol

BGP (Border Gateway Protocol) służy przede wszystkim do łączenia sieci dużych organizacji, które mają dwa lub więcej połączeń ISP lub łączenia pomiędzy systemami autonomicznymi. >>

FortiDDoS

Urządzenia zabezpieczające przed atakami DDoS Fortinet to jedyna firma, która w swoich produktach zabezpieczających przed atakami DDoS stosuje rozwiązania w 100% oparte na układach ASIC. W ten sposób eliminowane są koszty i zagrożenia związane z korzystaniem z systemów opartych na procesorach ogólnego zastosowania lub systemów hybrydowych CPU/ASIC.  >>


Wybierz listę(y):