40camp logo

FortiSiem

Rozwiązania Fortinet umożliwiają klientom efektywne zarządzanie bezpieczeństwem. Są pomocne zarówno w sieciach obejmujących kilka urządzeń, i w takich z tysiącami urządzeń sprzętowych i wirtualnych oraz agentów ochrony punktów końcowych. Dzięki interfejsom API i prostemu licencjonowaniu umożliwiają one stosowanie różnych typów wdrożeń, elastyczną rozbudowę i zaawansowane dostosowywanie.

FortiManager

Fizyczne i wirtualne urządzenia FortiManager umożliwiają łatwą centralną konfigurację. Ułatwiają też obsługę administracyjną użytkowników opartą na zasadach, zarządzanie aktualizacjami i całościowe monitorowanie sieci instalacji Fortinet.

Pozwalają administratorom lepiej kontrolować sieci poprzez logiczne grupowanie urządzeń w wirtualne domeny administracyjne (ADOMs). Umożliwiają efektywne stosowanie zasad i dystrybuowanie zabezpieczeń/aktualizacji oprogramowania.

FortiAnalyzer

Fizyczne i wirtualne urządzenia FortiAnalyzer bezpiecznie agregują, analizują i raportują dane z dzienników produktów Fortinet i innych zgodnych urządzeń. To rozwiązanie do scentralizowanego raportowania wykorzystuje pełen zakres łatwych w dostosowywaniu raportów. Umożliwia użytkownikom filtrowanie i przeglądanie zapisów oraz szybkie analizowanie i wizualizowanie zagrożeń, słabych punktów i użycia sieci. Wstępnie zdefiniowane i dostosowane wykresy pomagają identyfikować wzorce ataków, utrzymywać zasady dopuszczalnego użycia oraz wykazywać zgodność z obowiązującymi przepisami.

FortiAnalyzer zapewnia również zaawansowane funkcje zarządzania zabezpieczeniami. Są to m.in. archiwizowanie plików w kwarantannie, korelowanie zdarzeń, ocenianie luk w zabezpieczeniach, analizowanie ruchu, jak również archiwizowanie zawartości poczty e-mail, dostępu do sieci, systemów komunikacyjnych i transferu plików.

FortiSIEM

FortiSIEM to oferowana przez Fortinet ujednolicona platforma do korelowania zdarzeń i zarządzania ryzykiem. Udostępnia ona organizacjom kompleksowe, całościowe i skalowalne rozwiązanie obejmujące całą infrastrukturę - od Internetu rzeczy po chmurę. Jest wyposażona w opatentowane narzędzia analityczne umożliwiające precyzyjne zarządzanie bezpieczeństwem, wydajnością i standardami zgodności sieci.

Firma Fortinet opracowała architekturę, która umożliwia ujednolicone i skorelowane analizowanie danych pochodzących z różnych źródeł - dzienników, danych o wydajności, pułapek zdarzeń (SNMP Trap), alertów bezpieczeństwa i zmian konfiguracji. FortSIEM zasadniczo zbiera razem dane, które dotychczas były monitorowane w odrębnych rozwiązaniach - centrach operacyjnych sieci i zabezpieczeń. Pozwala to uzyskać bardziej całościowy wgląd w informacje o zagrożeniach dostępne w organizacji. Ze strukturą informowania o zagrożeniach (Threat Intelligence, TI) FortSIEM płynnie współpracują zewnętrzne źródła danych obejmujące źródła open source, źródła komercyjne i źródła niestandardowe. Takie ujednolicenie na ogromną skalę różnorakich źródeł danych pozwala organizacjom szybko tworzyć kompleksowe pulpity i raporty. Umożliwia błyskawicznie identyfikować pierwotne przyczyny zagrożeń oraz podejmować kroki niezbędne do ich eliminowania i zapobiegania im w przyszłości.

Zapisz się do naszego newslettera

logo Veracomp Exclusive Networks
info@40camp.pl
Copyright © 2016 – 2024 Exclusive Networks Poland Polityka Prywatności
Realizacja: Bitubi
cross