40camp logo

360 Protection Bundle

Zestaw usług 360 Protection Bundle pomaga organizacjom każdej wielkości zaadresować wyzwania związane z bezpieczeństwem dostarczając im wszechstronny zestaw narzędzi ochronnych i operacyjnych na platformie chmurowej.

Organizacje korzystające z pakietu 360 Protection Bundle otrzymują narzędzia do pełnego wdrożenia zalecanych przez Fortinet najlepszych praktyk bezpieczeństwa, niezależnie od wielkości firmy i liczby pracowników dziełu bezpieczeństwa. Dostrzegają również zmniejszone ryzyko, zwiększoną wydajność i produktywność oraz niższe całkowite koszty posiadania (TCO).

360 Protection Bundle obsługuje zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa ze scentralizowaną widocznością i kontrolą oraz analizą opartą na ryzyku. Przynosi to szereg korzyści organizacji:

 • Redukcja ryzyka poprzez automatyczną reakcję na zagrożenia, ulepszone konfiguracje i lepsze zarządzanie operacjami
 • Wzrost wydajności i produktywności dzięki wyeliminowaniu procesów obsługiwanych ręcznie oraz scentralizowanej kontroli i analizie
 • Niższy całkowity koszt posiadania ze względu na mniejsze usterki operacyjne i mniej zdarzeń związanych z bezpieczeństwem wymagających ręcznej reakcji

Fortinet 360 Protection Bundle

 Usługi zawarte w pakiecie 360 Protection Bundle

 • FortiConverter - zapewnia łatwy sposób na migrację starszych konfiguracji i polityk firewalla do polityk opartych na FortiGate i przyjęcie reguł w większym stopniu opartych na wynikach biznesowych.
 • FortiManager Cloud - uproszczone udostępnianie i zarządzanie bezobsługowe dzięki bogatemu zestawowi narzędzi do centralnego zarządzania dowolną liczbą urządzeń z pojedynczej konsoli dzięki kontroli dostępu opartej na rolach, centralnemu zarządzaniu konfiguracją, zarządzaniu zmianami i przestrzeganiu najlepszych praktyk.
 • FortiAnalyzer Cloud - umożliwia klientom identyfikację anomalii operacyjnych w sieci w czasie rzeczywistym.
 • SD-WAN Cloud Assisted Monitoring - oparte na chmurze monitorowanie przepustowości i jakości SD-WAN.
 • SD-WAN Overlay Controller VPN - usługa oparta na chmurze, która umożliwia uproszczoną organizację warstw.
 • Antivirus - chroni przed najnowszymi wirusami, programami szpiegującymi i innymi zagrożeniami na poziomie zawartości. Wykorzystuje najlepsze w branży zaawansowane mechanizmy wykrywania, aby uniemożliwić zarówno nowym, jak i ewoluującym zagrożeniom uzyskania dostępu do sieci i jej zawartości.
 • AntiSpam - zapewnia wszechstronne i wielowarstwowe podejście do wykrywania i filtrowania spamu przetwarzanego przez organizacje. Technologia podwójnego wykrywania pozwala znacznie zmniejszyć ilość spamu, zapewniając niezrównaną kontrolę nad atakami i infekcjami e-mail.
 • Application Control -zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia spełnić wymagania prawne, zapewniając łatwe egzekwowanie akceptowalnych zasad użytkowania dzięki niezrównanej, dostępnej w czasie rzeczywistym widoczności aplikacji uruchamianych przez użytkowników. Dzięki kontroli aplikacji FortiGuard można szybko tworzyć polityki zezwalające, odmawiające lub ograniczające dostęp do aplikacji lub całych kategorii aplikacji.
 • Content Disarm & Reconstruction - usuwa całą aktywną zawartość z plików w czasie rzeczywistym, tworząc płaski, odkażony plik. Wszystkie aktywne treści są traktowane jako podejrzane i usuwane. CDR przetwarza wszystkie przychodzące pliki, dekonstruuje je i usuwa wszystkie elementy, które nie są zgodne z polityką firewalla.
 • Database Security - oferuje centralnie zarządzaną ochronę danych na skalę korporacyjną. Zautomatyzowane aktualizacje dostarczają najnowsze wstępnie skonfigurowane polityki, które uwzględniają znane exploity, słabe punkty konfiguracji, problemy z systemem operacyjnym, ryzyko operacyjne, uprawnienia dostępu do danych oraz najlepsze praktyki branżowe / regulacyjne. Usprawnione narzędzia do zarządzania ułatwiają administratorom weryfikację zgodności baz danych z typowymi konfiguracjami korporacyjnymi, wdrażanie testów niestandardowych aplikacji i przeprowadzanie testów rozszerzonej penetracji, gdy jest to wymagane.
 • FortiCASB - jest opartą na chmurze usługą subskrypcyjną Cloud Access Security Broker (CASB), która zapewnia widoczność, zgodność, bezpieczeństwo danych i ochronę przed zagrożeniami dla usług w chmurze wykorzystywanych przez organizację. Dzięki wsparciu dla głównych dostawców usług SaaS, FortiCASB zapewnia wgląd w użytkowników, zachowania i dane przechowywane w chmurze za pomocą wszechstronnych narzędzi raportowania.
 • FortiSandbox Cloud - to zaawansowane rozwiązanie do wykrywania zagrożeń, które wykonuje dynamiczną analizę w celu zidentyfikowania nieznanego wcześniej złośliwego oprogramowania. Aktywna inteligencja FortiCloud Sandbox jest przekazywana do kontrolerów prewencyjnych w sieci  rozbrajając zagrożenie.
 • Industrial Control Systems - stale aktualizuje sygnatury w celu identyfikacji i nadzorowania większości protokołów ICS / SCADA aby zapewnić ich szczegółową widoczność i kontrolę. Dodatkowo dołączona jest ochrona przed lukami aplikacji i urządzeń głównych producentów ICS.
 • Intrusion Prevention -FortiGuard IPS chroni przed włamaniami do sieci, wykrywając i blokując zagrożenia zanim dotrą do urządzeń sieciowych.
 • IP Reputation & Anti-botnet Security - gromadzi dane o adresach IP będących źródłem złośliwej zawartości z rozproszonej sieci czujników zagrożeń, organizacji CERT, MITRE, współpracujących konkurentów i innych globalnych źródeł, które współpracują w celu dostarczenia aktualnych informacji o zagrożeniach dotyczących wrogich źródeł. Dane pobierane w czasie zbliżonym do rzeczywistego z rozproszonych bram sieciowych w połączeniu z badaniami prowadzonymi przez FortiGuard Labs pomagają organizacjom zachować bezpieczeństwo i aktywnie blokować ataki.
 • Mobile Security -  zapewnia skuteczną ochronę przed najnowszymi zagrożeniami atakującymi urządzenia mobilne. Wykorzystuje wiodące w branży zaawansowane mechanizmy wykrywania, aby zapobiec pojawianiu się nowych i ewoluujących zagrożeń w sieci i uzyskać dostęp do nieocenionych informacji.
 • Security Rating Service - usługa aktualizacji audytu bezpieczeństwa ma na celu pomóc klientom w zaprojektowaniu, wdrożeniu i ciągłym utrzymywaniu docelowej pozycji bezpieczeństwa Security Fabric odpowiedniej dla ich organizacji. Security Fabric opiera się zasadniczo na najlepszych praktykach bezpieczeństwa, a dzięki przeprowadzeniu tych kontroli zespoły bezpieczeństwa będą w stanie zidentyfikować krytyczne luki i słabości konfiguracji w swojej konfiguracji Security Fabric i wdrożyć zalecenia dotyczące najlepszych praktyk.
 • Virus Outbreak Protection Service - zamyka lukę między aktualizacjami antywirusowymi dzięki analizie FortiCloud Sandbox w celu wykrywania i zatrzymywania zagrożeń złośliwego oprogramowania wykrytych między aktualizacjami sygnatur, zanim będą mogły rozprzestrzeniać się w organizacji. System operacyjny inicjuje wyszukiwanie w czasie rzeczywistym w naszej bazie danych Global Threat Intelligence.
 • Web Filtering - chroni organizację, blokując dostęp do złośliwych, zhakowanych lub nieodpowiednich stron internetowych.

Zapisz się do naszego newslettera

logo Veracomp Exclusive Networks
info@40camp.pl
Copyright © 2016 – 2024 Exclusive Networks Poland Polityka Prywatności
Realizacja: Bitubi
cross