40camp logo

Web Filtering

W ramach usługi web filtering producenci dostarczają baz dzielących adresy internetowe na wiele kategorii. Strony klasyfikuje się ze względu na typ zawartości. Dzięki logom i raportom generowanym z systemów, administratorzy mają możliwość sprawdzenia aktywności użytkowników. Na tej podstawie budują następnie polityki dostępu do określonych stron. Wśród kategorii powinny znajdować się te istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa (proxy avoidance, phishing, spyware, Spam URL, malware) jak i te mówiące o zajmowaniu pasma w sieci (streaming, serwisy online). Dużą skuteczność w zakresie ochrony proaktywnej web filtering mają rozwiązania, które na bieżąco odpytują bazy producenta o kategorie adresów url. Pozwala to natychmiast reagować na akcje spamowe oraz nowe potencjalnie niebezpieczne serwisy WWW.

Zapisz się do naszego newslettera

logo Veracomp Exclusive Networks
info@40camp.pl
Copyright © 2016 – 2024 Exclusive Networks Poland Polityka Prywatności
Realizacja: Bitubi
cross