40camp logo

FortiCare Secure RMA

FortiCare Secure RMA - jest to dodatkowa usługa skierowana do Klientów Fortinet, w ramach której, w razie awarii możliwa jest wymiana wadliwego urządzenia bez konieczności jego zwrotu. Usługa Forticare Secure RMA jest dostępna jako dodatek do jednej z  trzech głównych usług; "FortiCare Return&Replace" ,"Advanced Replacement" i "Premium RMA hardware replacement service".

Z chwilą zgłoszenia i potwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia;

  • Klient dostarczy dokument RMA, w którym zaświadczy, iż urządzenie o numerze/numerach seryjnych xxxxxxxxxxxxx nie będzie dłużej używane oraz zostało, lub zostanie zniszczone i usunięte lub poddane recyklingowi zgodnie ze stosownymi przepisami środowiskowymi, w formie, która czyni urządzenie trwale niezdolne do jakiegokolwiek dalszego użytku.

  • Fortinet dostarczy zamiennik urządzenia.

Usługę można zakupić  poprzez autoryzowanego Partnera firmy Fortinet. Zakup ten jest całkowicie oddzielny od każdego innego zakupu produktów firmy Fortinet. Klient musi posiadać chociaż jedną z trzech aktywnych usług FortiCare Support.

Serwis jest gotowy do użycia z dniem jego aktywacji i wygasa z dniem wskazanym w umowie, jako dzień zakończenia usługi. Użytkownik może anulować serwis w każdym momencie, bez konieczności podawania powodu, jednak w takim przypadku Fortinet nie dokona żadnego zwrotu poniesionych kosztów. Wszystkie sprzedaże są całkowicie wiążące.

Obowiązki użytkownika

  • dostarczenie dokumentu zaświadczającego o zakończeniu użytkowania i prawidłowym pozbyciu się urządzenia (jak wcześniej),

  • samodzielny transfer usług za pomocą portalu a z wadliwego urządzenia na urządzenie zastępcze.

  • umożliwienie na żądanie firmy Fortinet dostępu do wadliwego urządzenia, jeżeli istnieje podejrzenie jakiegokolwiek związku z inymi awariami, oraz gdy średni czas bezawaryjnej pracy okazał się niepokojąco niski.

Strony zgadzają się poprzez zakup Serwisu, iż Fortinet nie będzie zobowiązany do dostarczenia usługi, jeżeli klient nie spełni powyższych wymagań.

Dodatkowo Fortinet nie będzie zobowiązany do dostarczenia usługi w wypadku:

  • gdy klient sam zmienia i modyfikuje urządzenie lub jego części,

  • jeżeli zgłoszenie dotyczy produktu, który nie został jeszcze oficjalnie włączony do oferty firmy Fortinet,

  • awarii urządzenia spowodowanej wypadkiem;nieodpowiednim transportem; zaniedbaniem lub niewłaściwym jego użytkowaniem; przerabianiem lub modyfikowaniem produktu; niepowodzeniem w zapewnieniu optymalnego środowiska dla urządzenia; używaniem przyrządów i materiałów nie spełniających wymagań produktu; użytkowaniem urządzenia nie zgodnie z jego przeznaczeniem; każdego problemu spowodowanego przez zaniedbanie, nadużycia lub błędne zastosowanie,

  • użycia urządzenia z każdym innym oprogramowaniem niż zalecane

  • usługa ta w szczególności wyklucza przywrócenie plików konfiguracyjnych . Użytkownik przez cały czas jest sam odpowiedzialny za konfigurowanie i zarządzanie zakupionymi urządzeniami Fortinet.

Klient może posiadać jedną usługę tylko na jednym urządzeniu firmy Fortinet pod warunkiem podpisania odpowiedniej umowy. Usługę regulują dodatkowo warunki wyszczególnione w Fortinet End User License Agreement i FoortiCare Terms and Conditions (wchodzą w życie w chwili aktywowania usługi).

Szczegółowe informacje TUTAJ 

Zapisz się do naszego newslettera

logo Veracomp Exclusive Networks
info@40camp.pl
Copyright © 2016 – 2024 Exclusive Networks Poland Polityka Prywatności
Realizacja: Bitubi
cross