40camp logo

FortiSandbox

FortiSandbox - wielowarstwowa proaktywna ochrona przed zagrożeniami

Rozwiązanie FortiSandbox oferuje wszechstronne połączenie proaktywnego wykrywania i eliminowania zagrożeń, możliwość ich obserwowania oraz łatwe, zintegrowane wdrożenie. Podstawą tego rozwiązania jest wyjątkowe, dwuwarstwowe środowisko sandbox. Dopełnienie stanowi nagradzane oprogramowanie firmy Fortinet, chroniące przed złośliwym kodem (antymalware). Dostępna jest również opcjonalna integracja z systemem FortiGuard raportującym o zagrożeniach. FortiSandbox zbiera i udostępnia owoc wieloletnich doświadczeń firmy Fortinet w zwalczaniu zagrożeń.

Proaktywne wykrywanie i ochrona

Wirtualny system operacyjny FortiSandbox poddaje podejrzane elementy kodu działaniu wielowarstwowych filtrów wstępnych. Przeprowadza szczegółową analizę behawioralną przed ich uruchomieniem. Rozwiązanie oferuje wyjątkowo skuteczne metody filtrowania wstępnego. System analizuje kod przy użyciu silnika antywirusowego, jednocześnie wysyłając zapytanie do baz danych zagrożeń w chmurze. Ponadto przeprowadza niezależną od systemu operacyjnego symulację z użyciem emulatora kodu. Następnie kod zostaje w razie potrzeby wykonany w całkowicie wirtualnym środowisku. Po wykryciu złośliwego kodu Laboratoria FortiGuard wykorzystują uzyskane wyniki do opracowania sygnatury na potrzeby oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem jak również aktualizacji pozostałych baz danych zagrożeń.

Obserwacja podejrzanych elementów

Wszystkie klasyfikacje - zagrożenia złośliwym kodem jak również zagrożenia oznaczane jako wysokie/ średnie/niskie - przedstawiane są w obrębie intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego. Administrator ma dostęp do pełnej informacji o zagrożeniu uzyskanej poprzez wykonanie kodu w środowisku wirtualnym w postaci szczegółowych wpisów w dzienniku oraz raportów. Są to więc między innymi informacje o aktywności systemu, próbach ataków typu exploit, ruchu sieciowym, kolejnych pobraniach, próbach nawiązania połączenia i innych zdarzeniach.

Doskonałe połączenie proaktywnej ochrony, rozbudowanej obserwacji zagrożeń oraz pełnego raportowania

  • Bezpieczne, wirtualne środowisko uruchamiania obcego kodu, umożliwia ujawnienie nieznanych zagrożeń.
  • Unikalne wielowarstwowe filtry wstępne pozwalają na szybkie i skuteczne wykrywanie zagrożeń.
  • Obszerne raporty dają pełny wgląd w cykl życia zagrożenia.
  • Inspekcja wielu protokołów w ramach jednego urządzenia upraszcza wdrożenie i obniża jego koszty.
  • Integracja z rozwiązaniem FortiGate usprawnia działanie infrastruktury zabezpieczeń bez powielania jej funkcji.
  • Bezpieczeństwo zweryfikowane na podstawie testów NSS BDS (Breach Detection Systems).

Zapisz się do naszego newslettera

logo Veracomp Exclusive Networks
info@40camp.pl
Copyright © 2016 – 2024 Exclusive Networks Poland Polityka Prywatności
Realizacja: Bitubi
cross