40camp logo

Fortinet wprowadza funkcje SASE oraz Zero Trust Network Access do systemu operacyjnego FortiOS

Fortinet zaprezentował wersję 7.0 swojego flagowego systemu operacyjnego FortiOS. Dzięki ponad 300 nowym funkcjom, FortiOS 7.0 wzmacnia zakres ochrony zapewniany przez platformę Fortinet Security Fabric wszystkim rodzajom sieci, urządzeniom końcowym i środowiskom chmurowym.

FortiOS podstawą najwydajniejszej w branży platformy cyberochronnej

Branża IT jest obecnie świadkiem eksplozji technik związanych z przetwarzaniem na brzegu sieci i rozszerzaniem granic infrastruktury sieciowej. Dotyczą one już nie tylko centrów danych, ale także sieci WAN, LAN, LTE, Internetu, komputerów, rozwiązań technik operacyjnych (OT), brokerów usług chroniących usługi chmurowe (CASB), bezpiecznego dostępu do zasobów brzegowych (SASE), a ostatnio także sieci domowych. Dlatego platformy ochronne, aby były skuteczne w działaniu, wymagają zintegrowanego podejścia ? tylko w ten sposób będą mogły dotrzymać kroku zmianom w sieci i rosnącym wymaganiom dotyczącym wydajności. Zapewnią także pełny wgląd w stan bezpieczeństwa danych, jego analizę, a także wykrywanie oraz skoordynowane reagowanie na cyberataki w jak najkrótszym czasie.

Rozwiązanie Fortinet Security Fabric, którego podstawę stanowi system FortiOS, to najwydajniejsza w branży platforma cyberbezpieczeństwa, zapewniająca spójną i elastyczną ochronę przed wszelkiego typu atakami. Fortinet zaimplementował w niej możliwość zabezpieczania większej niż jakikolwiek inny producent liczby modeli użytkowania rozwiązań IT: fizycznych, wirtualnych, chmurowych i dostępnych w postaci usług. Produkty z bogatej oferty ? wszystkie zbudowane na bazie wspólnego systemu operacyjnego ? zapewniają ochronę sieci (także w modelu SD-WAN), dostęp przewodowy i bezprzewodowy, kontrolę dostępu do sieci, uwierzytelnianie, zabezpieczenia urządzeń końcowych, chmur publicznych i prywatnych oraz bazujące na sztucznej inteligencji zaawansowane mechanizmy ochrony przed zagrożeniami.

Co nowego w FortiOS 7.0?

Nowe i rozbudowane funkcje w FortiOS 7.0 są związane z niektórymi z największych współczesnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, m.in. dotyczących zdalnej pracy i bezpiecznego dostępu do zasobów brzegowych (SASE).

Dostęp z ograniczonym zaufaniem

  • Zdalny dostęp i kontrola aplikacji dzięki funkcji Zero Trust Network Access ? FortiOS 7.0 umożliwia każdemu użytkownikowi rozwiązania FortiGate łatwe wdrożenie funkcji Zero Trust Network Access (ZTNA) ? Fortinet jest jedynym producentem narzędzi ochronnych dającym dostęp do niej bezpośrednio w firewallu. Funkcja ZTNA może też zastąpić tradycyjny VPN, a przez to przyczynić się do wzrostu komfortu pracy użytkowników. Zmniejsza również liczbę rodzajów ataku, które mogą być podjęte przeciwko firmie, dzięki weryfikacji użytkowników i urządzeń podczas każdej sesji dostępu do aplikacji, a jednocześnie może zablokować krytycznym aplikacjom biznesowym dostęp do Internetu. Stworzona przez Fortinet funkcja ZTNA dodatkowo upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem dzięki możliwości zastosowania tych samych reguł polityki dostępu bez względu na to, gdzie znajdują się użytkownicy ? w sieci, czy poza nią.

Infrastruktura sieciowa bazująca na bezpieczeństwie

  • Rozległe spójne zabezpieczenia dzięki SASE ? Fortinet zapewnia zdalnym pracownikom przedsiębiorstw możliwość wykonywania swoich obowiązków z dowolnego miejsca, ale z zachowaniem spójnych zabezpieczeń klasy korporacyjnej, które mogą być dostarczane lokalnie, a także za pośrednictwem bazującej na chmurze usługi SASE (Security Access Service Edge). Dzięki temu niepodłączeni bezpośrednio do firmowej sieci użytkownicy zdalni korzystają z tego samego poziomu zabezpieczeń jak ich koledzy w biurze, bez względu na to, gdzie się znajdują. Klienci, w których strukturze znajdują się oddziały przesyłające przez sieć niewiele informacji (Thin Edge), również mogą być obsługiwani za pośrednictwem SASE.
  • Nowe możliwości automatycznego przywracania do pracy infrastruktury SD-WAN ? stworzone przez Fortinet rozwiązanie Secure SD-WAN wyposażono w funkcje automatycznego przywracania do pracy łącza WAN, dzięki czemu aplikacjom zagwarantowano ciągłość pracy. Fortinet rozszerzył również możliwości pasywnego monitorowania aplikacji działających w modelu SaaS i wielochmurowym, w celu zapewnienia lepszej obsługi użytkowników pracujących z dowolnego miejsca.
  • Rozszerzenie brzegu sieci LTE z wykorzystaniem 5G ? Fortinet wdrożył mechanizmy poprawiające wydajność sieci bezprzewodowych 5G i LTE oraz ich niezawodność, dzięki czemu zakres bezpiecznej łączności w firmach może być rozciągnięty poza brzeg sieci WAN. Korzystając z bezprzewodowej sieci WAN i LTE firmy mogą uzyskać dostęp do bezpiecznej, skalowalnej i wysoce dostępnej łączności w dowolnym miejscu.

Zoptymalizowane bezpieczeństwo chmury

  • Zoptymalizowana wydajność i bezpieczeństwo w środowiskach wielochmurowych ? przedsiębiorstwa mają dziś trudności z zarządzaniem dostępem do aplikacji oraz uzyskaniem ogólnej optymalizacji wydajności w środowiskach wielochmurowych. Zastosowane przez Fortinet w systemie FortiOS 7.0 mechanizmy ochronne zapewniają centralne zarządzanie infrastrukturą hybrydową oraz jej automatyczne skalowanie w celu zagwarantowania jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów, dynamicznego równoważenia obciążenia oraz kontroli komfortu pracy użytkowników. Przekłada się to na poprawienie ogólnej wydajności i bezpieczeństwa w ramach infrastruktury chmurowej, jak i podczas przesyłania danych w środowiskach wielochmurowych.

NOC/SOC

  • Usprawniona efektywność operacyjna działów NOC i SOC ? FortiOS 7.0 zapewnia pracownikom działów bezpieczeństwa rozszerzone możliwości poprawy efektywności operacyjnej, w tym integrację rozwiązań FortiManager/FortiAnalyzer z najnowszą wersją FortiSOAR w celu stworzenia kontenera do pełnej orkiestracji procesów ochronnych w przedsiębiorstwie. Uproszczono również zarządzanie aplikacjami SaaS oraz ułatwiono zarządzanie bezpieczeństwem poprzez platformę FortiCloud. Firmom, które chcą wesprzeć swoje zespoły operacyjne i skorzystać z najwyższej jakości eksperckiej wiedzy posiadanej przez specjalistów Fortinet z zakresu bezpieczeństwa, proponowane są usługi SOC-as-a-Service oraz NOC Best Practice Service.

Wykrywanie zagrożeń ze wsparciem FortiGuard Labs

  • Ochrona sieci web zoptymalizowana pod kątem pracy w domu ? w rozwiązaniach firmy Fortinet wykorzystywana jest ekspercka wiedza zespołu FortiGuard Labs, świadczącego usługi ochronne obejmujące treści, konta użytkowników, urządzenia, dostęp do sieci i aplikacji. W systemie FortiOS 7.0 rozszerzono bogaty już zakres ochrony sieci web o oferowane po raz pierwszy w branży filtrowanie treści wideo, aby zapewnić jeszcze dokładniejszą ochronę przed ich nadmierną konsumpcją podczas pracy w domu.

Dostępność FortiOS 7.0

FortiOS 7.0 będzie dostępny pod koniec pierwszego kwartału 2021 r.

 

 

 

Zapisz się do naszego newslettera

logo Veracomp Exclusive Networks
info@40camp.pl
Copyright © 2016 – 2024 Exclusive Networks Poland Polityka Prywatności
Realizacja: Bitubi
cross