40camp logo

Fortinet Security Fabric z lepszą ochroną Internetu rzeczy

Przestrzeń ataków na Internet rzeczy rośnie

Ostatnie ataki na Internet rzeczy ukazują skalę i łatwość, z jaką urządzenia tego typu mogą zostać użyte do wywołania poważnych zaburzeń dotykających miliony użytkowników. Problem ten wynika z braku odpowiednich zabezpieczeń i możliwości zarządzania w wielu urządzeniach IoT.
Kwestia bezpieczeństwa IoT staje się kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, których zasoby muszą być chronione podczas przetwarzania w różnego rodzaju urządzeniach i środowiskach ? od tabletów po aplikacje chmurowe.
By skutecznie chronić środowiska IoT i chmury, organizacje muszą wdrożyć system, który obejmie całą infrastrukturę, zapewniając kompleksową widoczność, segmentację i ochronę brzegów sieci.

 

Identyfikacja, segmentacja i ochrona

Fortinet Security Fabric cechuje się trzema strategicznymi zdolnościami potrzebnymi do skutecznego zabezpieczenia infrastruktury przed zagrożeniami płynącymi z Internetu rzeczy:

  1. Identyfikacja ? pełna widoczność sieci jest niezbędna do weryfikacji i klasyfikowania urządzeń IoT. Pozwala ona na budowanie profilów ryzyka urządzeń i przypisywanie ich do różnych grup zaufania. Dzięki temu dział IT ma możliwość identyfikowania i zarządzania urządzeniami IoT i ruchem, w którym uczestniczą.
  1. Segmentacja ? przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość segmentowania urządzeń IoT i komunikacji oraz przydzielania im uprawnień stosownych dla danego profilu ryzyka. Oferowana przez Fortinet zapora typu ISFW (ang. Internal Segmentation Firewall) umożliwia wewnętrzną segmentację sieci i urządzeń, pozwalając na stosowanie warstwowych polityk bezpieczeństwa określonych na podstawie rodzaju sprzętu oraz wymogów względem dostępu sieciowego.
  1. Ochrona ? Fortinet Security Fabric umożliwia korelację incydentów pochodzących z Internetu rzeczy z globalnym systemem rozpoznania zagrożeń, by zapewnić zsynchronizowaną reakcję na ataki. Zaatakowane urządzenia mogą zostać poddane kwarantannie i ?wyleczone? w różnych punktach sieci, by powstrzymać zagrożenie i nie pozwolić, by zainfekowany ruch dotarł do krytycznych systemów i danych.

 Automatyzacja kluczem do bezpieczeństwa IoT w przyszłości

Fortinet wyznaczył również w ramach Fortinet Security Fabric podstawy do wdrożenia zabezpieczeń bazujących na intencjach użytkowników. Dzięki tego typu rozwiązaniom możliwa będzie zautomatyzowana realizacja polityki bezpieczeństwa dotyczącej Internetu rzeczy oraz przekładanie potrzeb biznesowych na działania w systemie ochrony bez potrzeby ingerencji człowieka.

Fortinet stale rozwija swoje rozwiązania do ochrony IoT, planując w przyszłości kolejne innowacje.

 Cyberprzestępcy coraz częściej biorą na cel miliardy urządzeń Internetu rzeczy, zmieniając go w Internet zagrożeń ? mówi Phil Quade, dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji w firmie Fortinet. Przedsiębiorstwa muszą dziś wdrożyć rozwiązania ochronne, które są w stanie identyfikować, rozumieć i zabezpieczać infrastrukturę w obliczu rosnącego pola ataków na IoT. Fortinet Security Fabric ?uzbraja? organizacje w sprawdzone rozwiązania, które jednocześnie zapewniają podstawę dla zwiększonej widoczności i automatyzacji, potrzebnych do skutecznej ochrony Internetu rzeczy w przyszłości.

Zapisz się do naszego newslettera

logo Veracomp Exclusive Networks
info@40camp.pl
Copyright © 2016 – 2024 Exclusive Networks Poland Polityka Prywatności
Realizacja: Bitubi
cross