40camp logo

Fortinet rozszerza platformę Security Fabric o zaawansowane funkcje sieci WAN sterowanej programowo

Fortinet poinformował o rozszerzeniu swojej platformy Security Fabric o zaawansowaną funkcjonalność sieci WAN sterowanej programowo, zintegrowanej ze sprawdzonymi zabezpieczeniami Fortinet. Nowa funkcjonalność umożliwia przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze zwiększenie elastyczności oraz ograniczenie kosztów.

 Funkcje sieci WAN sterowanej programowo i korzyści z niej płynące są teraz dostępne w systemie FortiOS 5.6. Zapewnia to doskonale zintegrowane rozwiązanie, które ułatwia naszym klientom przechodzenie na bardziej elastyczną, skalowalną i bezpieczną infrastrukturę sieciową sterowaną programowo ? mówi John Maddison, wiceprezes ds. produktów i rozwiązań w firmie Fortinet.

Coraz większa popularność chmur publicznych wymaga stosowania infrastruktur sieci WAN, które zapewniają oddziałom przedsiębiorstwa niezawodny i efektywny dostęp do jego zasobów. Technologia sieci WAN sterowanej programowo zapewnia elastyczne opcje łączności, funkcje zapewniania jakości usług, zautomatyzowane usługi połączeń sieciowych oraz uproszczone wdrożenie. Wszystkie te elementy pomagają przedsiębiorstwom nadążać za zmianami sposobów korzystania z sieci.

Dodatkowo sieć WAN sterowana programowo pomaga przedsiębiorstwom eliminować problemy typowe dla tradycyjnych architektur WAN jak: ograniczona skala, wysokie koszty i duża złożoność.

Przedsiębiorstwa mają jednak obawy przed wdrażaniem sieci WAN sterowanych programowo. Dotyczą one bezpieczeństwa bezpośredniego dostępu do objętych szczególną ochroną danych i usług SaaS oraz coraz powszechniejszych zagrożeń, takich jak szkodliwe oprogramowanie szyfrowane za pomocą protokołu SSL, oprogramowanie ransomware oraz rosnąca liczba zaawansowanych prób włamań.

Zaawansowane zabezpieczenia sieci WAN sterowanej programowo

Udoskonalone rozwiązania pozwalają wyeliminować te problemy dzięki połączeniu zabezpieczeń dostępnych na platformie Security Fabric z funkcjonalnością sieci WAN sterowanej programowo. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć złożoność bez wpływu na skuteczność zabezpieczeń czy wydajność sieci. Opcje wdrożenia obejmują korporacyjne firewalle FortiGate oraz hiperwizory FortiHypervisors w celu zapewnienia przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze możliwości wyboru rozwiązań najlepiej odpowiadających ich potrzebom w zakresie bezpieczeństwa i sieci.

Fortinet udostępnia te zaawansowane funkcje dzięki wykorzystaniu własnego dedykowanego układu Security Processing Unit w celu przyspieszenia wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i siecią. Ta zoptymalizowana architektura zapewnia szczegółową analizę zabezpieczeń oraz funkcje inspekcji, przewyższające udostępniane przez konkurencyjne produkty oparte na procesorach ogólnego przeznaczenia klasy korporacyjnej.

  • Dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze skalowalna i bezpieczna sieć VPN jest niezbędna do zapewnienia użytkownikom i oddziałom na całym świecie dostępu do zasobów korporacyjnych objętych szczególną ochroną. Fortinet udostępnia sieć VPN szyfrowaną za pomocą 256-bitowego algorytmu AES oraz chronioną przez system zapobiegania włamaniom. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą obsługiwać tysiące rozproszonych oddziałów i lokalizacji.
  • Jak wynika z najnowszego raportu z badania Fortinet dotyczącego zagrożeń, ponad 50% ruchu generowanego przez przedsiębiorstwa jest szyfrowana, co ogranicza jego widoczność i utrudnia optymalizację routingu sieci WAN sterowanej programowo. Zaawansowana sieć WAN Fortinet sterowana programowo obsługuje branżowe standardy szyfrowania SSL oraz zapewnia najlepszą w branży przepustowość inspekcji SSL, co z kolei umożliwia bezpieczną i wydajną obsługę ruchu SSL.
  • Fortinet to jedyny dostawca udostępniający te zaawansowane zabezpieczenia sieci WAN sterowanej programowo przy zachowaniu najwyższej wydajności.

Zoptymalizowana sieć WAN sterowana programowo z platformą Security Fabric zapewniającą kontrolę i widoczność

Platforma Fortinet Security Fabric daje firmom o rozproszonej strukturze korzyści, takie jak scentralizowane zarządzanie, widoczność i automatyzacja, co pozwala zmniejszyć złożoność oraz zwiększyć efektywność infrastruktury informatycznej. Udoskonalona sieć WAN Fortinet sterowana programowo obejmuje opcje bezinterwencyjnego wdrożenia oraz nowe funkcje koordynacji i tworzenia łańcuchów usług.

  • Rozszerzone wizualizacje topologii sieci umożliwiają przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze dynamiczne monitorowanie zarówno fizycznej, jak i logicznej topologii sieci oraz wykorzystania linków.
  • Pełna widoczność aplikacji i użytkowników korzystających z sieci zapewnia działowi IT informacje dotyczące wzorców ruchu i wykorzystania, co umożliwia mu inteligentne przydzielanie zasobów informatycznych.
  • Zintegrowane funkcje inteligentnego równoważenia obciążenia łączy WAN oraz szczegółowe wskaźniki monitorowania stanu pozwalają przedsiębiorstwom wybrać najlepszą trasę dla ruchu o znaczeniu krytycznym i automatycznie przekierowywać go w przypadku obniżenia jakości połączenia.
  • Dynamiczna baza danych dotycząca aplikacji w chmurze obsługuje setki aplikacji SaaS i dynamicznie aktualizowane adresy IP w celu umożliwienia efektywnego routingu i ograniczenia liczby problemów informatycznych.

Społeczność partnerów Security Fabric specjalizujących się w sieciach WAN sterowanych programowo

Otwarty charakter platformy Security Fabric umożliwia przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze elastyczne korzystanie z rozwijającego się środowiska partnerów programu Fabric-Ready, specjalizujących się w sieciach WAN sterowanych programowo. Dobrze zdefiniowane interfejsy API Fortinet umożliwiają kompleksową integrację z platformą Fortinet Security Fabric, a rozwiązania partnerów są weryfikowane w ramach programu pod kątem zgodności operacyjnej. Program Fabric Ready upraszcza wdrożenie i eksploatację architektur WAN sterowanych programowo od różnych dostawców.

Dostępność

Udoskonalone funkcje sieci WAN Fortinet sterowanej programowo są dostępne od 11 kwietnia w systemie FortiOS 5.6.

Zapisz się do naszego newslettera

logo Veracomp Exclusive Networks
info@40camp.pl
Copyright © 2016 – 2024 Exclusive Networks Poland Polityka Prywatności
Realizacja: Bitubi
cross