logo
logo

Fortinet przejmuje firmę CyberSponse, dostawcę narzędzi typu SOAR

Fortinet przejął firmę CyberSponse, wiodącego dostawcę platform typu SOAR. Zarządzanie procesami ochronnymi, ich automatyzacja oraz reagowanie na incydenty (SOAR) połączone z oferowaną przez producenta architekturą Security Fabric, ma zapewnić większą wydajność zespołów odowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Narzędzia stworzone przez CyberSponse, już wcześniej funkcjonującego jako partner w programie Fortinet Security Fabric, rozszerzą funkcjonalność związaną z automatyzacją i reagowaniem na incydenty w takich rozwiązaniach, jak FortiAnalyzer, FortiSIEM oraz FortiGate, a dodatkowo uproszcza operacje związane z zabezpieczaniem środowiska IT.

Uproszczone działania ochronne

Krajobraz zagrożeń w środowiskach IT stale się zmienia. Ponadto, wiele wykorzystywanych w firmach punktowych produktów ochronnych wpływa na zwiększenie liczby alarmów. Komplikuje to działania mające na celu zapewnienie ochrony i jest zdecydowanie niekorzystnym zjawiskiem w kontekście niedoboru kwalifikowanych pracowników w obszarze bezpieczeństwa.

Aby przeciwdziałać tej sytuacji, przedsiębiorstwa i dostawcy usług starają się upraszczać swoje działania operacyjne i zmaksymalizować wydajność centrów bezpieczeństwa (Security Operations Center, SOC) poprzez konsolidację i kategoryzację alertów pochodzących z szerokiej gamy produktów ochronnych, a także automatyzację analizy oraz wykonywania powtarzalnych zadań. Umożliwia to zaoszczędzenie cennych zasobów oraz stworzenie dokumentacji zapewniającej reagowanie na incydenty w czasie rzeczywistym.

 

Połączenie sił firm Fortinet i CyberSponse zapewni analitykom bezpieczeństwa w firmach każdej wielkości opatentowane mocne, unikalne i zróżnicowane rozwiązanie. Wśród jego głównych cech znajdą się między innymi:

  • Skalowalna architektura klasy korporacyjnej z możliwością obsługi wielu rozproszonych dzierżawców, która zwiększa efektywność działań centrów bezpieczeństwa SOC i umożliwia dostawcom zarządzanych usług bezpieczeństwa (MSSP) łatwe rozszerzanie oferty o usługi zarządzanego wykrywania i reagowania na incydenty (Managed Detection and Response, MDR).
  • Łatwa integracja z ponad 325 rozwiązaniami ochronnymi wszystkich głównych dostawców oraz jeden, scentralizowany punkt obsługi i kontroli.
  • Ponad 200 gotowych do wykorzystania poradników umożliwiających automatyzację wykonywania rutynowych zadań i reagowania na incydenty.
  • Najbardziej zaawansowane moduły zarządzania incydentami, z widokiem osi czasu ich występowania oraz możliwością korelacji informacji spływających z narzędzi ochronnych, a także zautomatyzowane narzędzie do pomiaru zwrotu z inwestycji (ROI) lub uzyskanych oszczędności.
  • Zapewnienie szczegółowej kontroli dostępu bazującej na rolach w celu zabezpieczenia danych dotyczących użytkowników.

 

"Rosnąca liczba narzędzi ochronnych wdrażanych w firmach przyczyniła się do zwiększenia poziomu skomplikowania środowisk IT, co uczyniło je jeszcze bardziej podatnymi na naruszenia. Dzięki integracji potężnej platformy SOAR CyberSponse z architekturą Fortinet Security Fabric, zaoferujemy klientom możliwość szybkiego reagowania na incydenty oraz możliwość standaryzacji i skalowania procesów, które poprawią stan bezpieczeństwa i zmniejszą ryzyko biznesowe oraz związane z tym koszty."

Ken Xie, Założyciel i CEO firmy Fortinet

"Przedsiębiorstwa nadal szukają zaawansowanych narzędzi umożliwiających reagowanie na incydenty, a przez to zwiększanie wydajności operacyjnej. Aby zrealizować te cele, duże firmy chętnie będą korzystać z rozwiązania SOAR firmy Fortinet, które ułatwi automatyzację działań związanych z zapewnieniem ochrony, ich koordynację oraz możliwość reagowania, a także zmaksymalizowanie ich wydajności, szybkości działania oraz uzyskanych oszczędności."

Jon Oltsik, Senior Principal Analyst and Fellow, Enterprise Strategy Group (ESG)

"Fortinet i CyberSponse idealnie pasują do siebie. Naszą misją zawsze było, aby zarządzanie działaniami ochronnymi było łatwe i skuteczne dzięki innowacyjnej i przełomowej technologii. Połączony potencjał architectury Fortinet Security Fabric oraz technologii SOAR firmy CyberSponse zapewni klientom ochronę za pomocą najbardziej kompleksowej platformy bezpieczeństwa, umożliwiającej integrację z setkami innych narzędzi oraz korzystanie ze zdefiniowanych mechanizmów ochronnych."

Joseph Loomis, Founder and CSO, CyberSponse

 

Warunki transakcji przejęcia nie zostały ujawnione. 

Więcej informacji znajduje się na blogu firmy Fortinet.

Rozwiązania Fortinet dostępne są w ofercie Veracomp, autoryzowanego dystrybutora.

 

 

Zapisz się do naszego newslettera

logo Veracomp Exclusive Networks
info@40camp.pl
Copyright © 2016 – 2023 Exclusive Networks Poland Polityka Prywatności
Realizacja: Bitubi
cross