logo
logo

FortiClient

FortiClient to platforma ochrony stacji końcowych, która zabezpiecza wiele różnych urządzeń dzięki połączeniu widoczności i możliwości kontroli punktów końcowych z funkcjami ochrony i uprawnionego dostępu. FortiClient gwarantuje świadomość punktów końcowych, zgodność z przepisami oraz egzekwowanie zasad. Współdzieli telemetrię punktów końcowych niezależnie od tego, czy dane urządzenie znajduje się w siedzibie głównej firmy czy w kawiarni. Głównym zadaniem produktu jest automatyczne blokowanie znanych i nieznanych zagrożeń. Odbywa się to za pomocą wbudowanego, opartego na hoście stosu bezpieczeństwa oraz integracji z rozwiązaniem FortiSandbox. FortiClient zapewnia również bezpieczny dostęp zdalny do zasobów korporacyjnych przez sieć VPN, która posiada własne funkcje uwierzytelniania dwuetapowego i jednokrotnego logowania.

Ochrona przed znanymi zagrożeniami

Wbudowany w rozwiązanie stos bezpieczeństwa obejmuje:

  • dynamiczny system antywirusowy,
  • zaporę aplikacji,
  • skaner luk w zabezpieczeniach z możliwością ich automatycznego korygowania
  • oraz funkcję filtrowania stron WWW.

Wszystkie te komponenty współpracują ze sobą, by ograniczyć powierzchnię ataku. Chronią punkty końcowe przed docierającym z różnych stron polimorficznym i zwykłym złośliwym kodem oraz znanymi programami wykorzystującymi luki w systemie.

Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami

FortiClient automatycznie przesyła nieznane obiekty do wysoko ocenianego rozwiązania FortiSandbox. Sandbox wykrywa zagrożenia poprzez weryfikację szyfrowania plików albo analizę dynamiczną. Ataki zaawansowane lub zero-day są następnie blokowane dzięki informacjom o zagrożeniach udostępnianym rozwiązaniu FortiClient. System automatycznie poddaje kwarantannie podejrzane obiekty i zabezpiecza przed nimi wszystkie pozostałe punkty końcowe. Po wykryciu nowego zagrożenia zespół FortiGuard Labs rozszerza zabezpieczenia na społeczność globalną.

Wdrożenie przy użyciu serwera EMS FortiClient

Serwer FortiClient Enterprise Management Server (EMS) świadczy usługi kompleksowego wdrażania, rejestrowania i monitorowania punktów końcowych oraz zarządzania nimi. Pozwala także centralnie administrować antywirusem, bezpieczeństwem aplikacji webowych, zdalnym dostępem (przez IPsec i VPN z protokołem SSL), zaporą aplikacji, skanerem luk w zabezpieczeniach oraz powiązanymi funkcjami zaawansowanymi punktów końcowych. Umożliwia także zdalne wywoływanie skanowania antywirusowego oraz poddawanie kwarantannie zainfekowanych punktów końcowych. FortiClient EMS ma następujące zalety:

  1. Skalowalne rozwiązanie umożliwiające centralne zarządzanie nawet 100 000 punktów końcowych
  2. Całościowe zarządzanie - wdrażanie i monitorowanie produktów FortiClient, a także zarządzanie nimi w siedzibie firmy i poza nią
  3. Integracja i synchronizacja z Active Directory (AD) pozwalająca wdrożyć produkt we wszystkich punktach końcowych
  4. Łatwe tworzenie profili bezpieczeństwa obejmujących dostosowywane funkcje, takie jak zapora aplikacji, które można stosować do określonych zbiorów użytkowników i urządzeń lub do wszystkich użytkowników i urządzeń
  5. Egzekwowanie zgodności punktów końcowych dzięki integracji FortiGate
  6. Centralne logowanie i raportowanie aktywności punktów końcowych dzięki rozwiązaniom FortiAnalyzer i FortiSIEM

Zapisz się do naszego newslettera

logo Veracomp Exclusive Networks
info@40camp.pl
Copyright © 2016 – 2023 Exclusive Networks Poland Polityka Prywatności
Realizacja: Bitubi
cross