logo
logo

F-Secure współtworzy CANVAS ? sojusz na rzecz etyki cyberbezpieczeństwa

F-Secure wraz z dziesięcioma firmami badawczymi tworzą konsorcjum na rzecz ochrony wartości i rozwoju cyberbezpieczeństwa w Europie

Kraków, 20 września 2016 r. ?  Przedstawiciele F-Secure, dostawcy rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, wzięli udział w spotkaniu inaugurującym powstanie europejskiego konsorcjum firm badawczych, które odbyło się w Zurychu. Konsorcjum pod nazwą CANVAS zostało utworzone przez F-Secure i dziesięciu partnerów. Instytucja została powołana
w odpowiedzi na obawy o prawa i wartości w Europie, spowodowane nasileniem działań zabezpieczających infrastrukturę cyfrową i dane.

CANVAS (Constructing an Alliance for Value-driven Cyber Security ? utworzenie sojuszu na rzecz ochrony wartości w cyberbezpieczeństwie) skupia uczestników z różnych dziedzin naukowych,
a jego celem jest regularne przeprowadzanie badań kwestii etycznych, prawnych, empirycznych
i technicznych związanych z cyberbezpieczeństwem. Konsorcjum zamierza gromadzić
i rozpowszechniać otrzymane wyniki, które pozwolą informować decydentów, ekspertów i opinię publiczną o rozwoju technologii cyberbezpieczeństwa oraz o zasadach zapewniania bezpieczeństwa bez ograniczania praw użytkowników.

?Obecnie wszyscy starają się zabezpieczyć zasoby cyfrowe? ? mówi Sean Sullivan, doradca ds. bezpieczeństwa, F-Secure. ?Powstrzymanie się od działania nie wchodzi w rachubę, biorąc pod uwagę wysokie umiejętności hakerów. Z kolei stosowanie zbyt opresyjnych środków szkodzi niewinnym ludziom i firmom chcącym wykorzystać nową technologię w jak największym stopniu. Rządy, przedsiębiorstwa i obywatele zwracają się do europejskiej branży cyberbezpieczeństwa z pytaniami o to, jak efektywnie zapewnić bezpieczeństwo. CANVAS pomoże nam w sformułowaniu odpowiedzi na te pytania?.

F-Secure, określany w projekcie CANVAS jako europejski lider branży cyberbezpieczeństwa, odegra istotną rolę, polegającą na dostarczaniu opinii ekspertów z branży oraz wymianie wniosków z innymi ekspertami. Firma poprowadzi również międzynarodowy warsztat, na którym zostaną omówione problemy bezpieczeństwa, przed jakimi stoją obecnie przedsiębiorstwa. Udzielone zostaną porady eksperckie dotyczące tworzenia zasobów (w tym programu szkoleń i otwartych kursów online) dla podmiotów związanych z cyberbezpieczeństwem.

Projekt uzyskał trzyletnie finansowanie z Unii Europejskiej oraz szwajcarskiego Sekretariatu Stanu
ds. edukacji, badań i innowacji. Rozpoczęcie działań zbiega się w czasie z kilkoma nowymi europejskimi inicjatywami na rzecz cyberbezpieczeństwa, m.in. ogłoszoną niedawno przez Komisję Europejską umową o wartości 1,8 mld EUR ws. partnerstwa publiczno-prywatnego*, a także nowymi regulacjami prawnymi, takimi jak Dyrektywa ws. bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS).

?Cyberbezpieczeństwo nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ ludzie korzystają
z infrastruktury cyfrowej w większym stopniu niż kiedykolwiek przedtem? ? mówi dr Markus Christen, pracownik badawczy Uniwersytetu w Zurychu i koordynator projektu CANVAS. ?Nie możemy jednak pozwolić na ochronę pewnych wartości kosztem innych. Wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów i danych muszą być utrzymane takie wartości, jak autonomia, prywatność
i równość. CANVAS będzie współpracować z ekspertami, przedsiębiorstwami i decydentami na rzecz znalezienia równowagi pomiędzy tymi potrzebami?.

*Źródło: http://telecoms.com/473857/european-commission-launches-e1-8bn-cyber-security-initiative/

 

Więcej informacji o projekcie CANVAS:

CANVAS

Proposal projektu CANVAS

Zapisz się do naszego newslettera

logo Veracomp Exclusive Networks
info@40camp.pl
Copyright © 2016 – 2024 Exclusive Networks Poland Polityka Prywatności
Realizacja: Bitubi
cross