BGP – Border Gateway Protocol

BGP (Border Gateway Protocol) służy przede wszystkim do łączenia sieci dużych organizacji, które mają dwa lub więcej połączeń ISP lub łączenia pomiędzy systemami autonomicznymi.

Protokół ten umożliwia dostawcom usług internetowych stosowanie zasad do zarządzania ruchem w sieci.

BGP