FortiGuard Security Rating Service

FortiGuard Security Rating Service jest jednym z elementów FortiGuard Security Services.

Usługa FortiGuard Security Rating pomaga śledzić realizację planu bezpieczeństwa i monitorować aktualny poziom dojrzałości systemu bezpieczeństwa. Udostępnia mierzalną informację zwrotną w postaci praktycznych zaleceń dotyczących konfiguracji oraz kluczowych wskaźników wydajności i ryzyka. Pozwala wzmocnić zaufanie kierownictwa demonstrując skuteczną ochronę aktywów biznesowych i zgodność z wymogami regulacyjnymi.