FortiGuard Web Filtering

FortiGuard Web Filtering to usługa dostępna w ramach FortiGuard Security Services.

Monitoruje i blokuje działania użytkowników w Internecie, aby pomóc klientom w egzekwowaniu korporacyjnych zasad korzystania z Internetu. Usługę zasilają ogromne bazy danych do oceny treści internetowych, zawierające kategorie stron wymagających blokady lub zapisania w logach. Kompleksowa baza danych URL zapewnia szybką i kompleksową ochronę. Fortinet Credential Stuffing Defense dodatkowo identyfikuje próby logowania przy użyciu skradzionych poświadczeń.