Fortinet dla WiFi4EU

Nowa runda programu WiFi4EU w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej. Do 2020 roku przeznaczono 120 mln euro na tworzenie bezpłatnego dostępu do internetu w ośrodkach życia społecznego. Na ten cel gminy mogą otrzymać bony o wartości 15 tys. euro.

Zobacz więcej >>>


Wybierz listę(y):