Fortinet Security Fabric

W coraz bardziej złożonych środowiskach sieciowych Fortinet Security Fabric łączy technologie przeznaczone do ochrony punktów końcowych, warstwy dostępu, sieci, aplikacji, centrum danych, treści i chmury w jedno rozwiązanie oparte na współpracy, którym można sterować z jednego interfejsu.

Koncepcja Fortinet Security Fabric (FSF) opiera się na pięciu głównych zasadach:

  • Skalowalność: FSF zapewnia płynną i wszechobecną ochronę rozproszonego przedsiębiorstwa, rozciągającą się od Internetu rzeczy po chmurę. Oferuje także funkcje inspekcji danych pakietowych, chroni protokoły aplikacji oraz dogłębnie analizuje treści nieuporządkowane.
  • Świadomość: z punktu widzenia zasad i logowania FSF działa jako jedność. Umożliwia to całościową segmentację pozwalającą ograniczyć ryzyko powodowane przez zagrożenia zaawansowane.
  • Bezpieczeństwo: z punktu widzenia zasad i logowania FSF działa jako jeden podmiot oparty na współpracy. Dzięki temu poszczególne produkty wchodzące w jej skład mogą współdzielić globalne i lokalne informacje o zagrożeniach oraz ochronie przed nimi.
  • Możliwość działania: chmurowe systemy Big Data firmy Fortinet centralizują i korelują informacje o zagrożeniach oraz dane sieci. Dzięki temu mogą w czasie rzeczywistym przekazywać wszystkim urządzeniom ochrony stosowanym w strukturze zabezpieczeń sieciowych użyteczne informacje o zagrożeniach.
  • Otwartość: dobrze zdefiniowane, otwarte interfejsy API umożliwiają włączenie do struktury rozwiązań czołowych partnerów technologicznych. Pozwala to FSF dynamicznie adaptować się do rozwijającej się architektury sieciowej oraz zmieniającego się środowiska zagrożeń.